VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Kvin­der med æg­løs­ning har blandt an­det rø­de­re kin­der og stør­re pupil­ler, for­tæl­ler for­ske­re fra i Stor­bri­tan­ni­en. Det er sam­ti­dig i den­ne pe­ri­o­de, at kvin­der er mest frugt­ba­re.

En ny ty­pe me­di­cin kan ku­re­re de­pres­sion på un­der 24 ti­mer med et mini­mum af bi­virk­nin­ger, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. Me­di­ci­nen er dog fo­re­lø­big kun te­stet på rot­ter.

Ly­set fra en ny­op­da­get su­per­nova har sat re­kord med en kraft som 500 mil­li­ar­der so­le, vi­ser blan­det an­det ame­ri­kan­ske for­ske­re. Ly­set har væ­ret næ­sten tre mil­li­ar­der år om at nå Jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.