Hæn­ge kø­jeland

BT - - DEBAT -

Hvis ik­ke virk­som­heds­le­der­ne be­gyn­der at in­ve­ste­re i pro­duk­tions­ap­pa­ra­tet og i nye for­ret­nings­mo­del­ler, hvis ik­ke løn­mod­ta­ger­ne be­gyn­der at ar­bej­de li­ge så me­get som i de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, vi kon­kur­re­rer med, kom­mer dansk øko­no­mi ik­ke til at ind­hen­te det eft er­slæb, som fi nanskri­sen ty­de­lig­gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.