’ Det kan godt se mær­ke­ligt ud’

BT - - NYHEDER -

LØNHOP

Bå­de for­man­den og næstformanden i Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning er ste­get godt 10 pct. de se­ne­ste år. Til trods for at sam­me for­mand Ma­j­brit Ber­lau tid­li­ge­re har er­kendt, at overenskomst­for­hand­lin­ger­ne i 2011 og 2013 ’ bar præg’ af ’ den øko­no­mi­ske kri­se’, og at re­sul­ta­tet i 2015 hel­ler ik­ke er ’ pran­gen­de’.

ne, kun­ne vi hel­ler ik­ke la­de vo­res eg­ne folk sti­ge. På et tids­punkt kun­ne vi ik­ke bli­ve ved med at si­ge det, så der­for be­slut­te­de vi sid­ste år, at de skul­le sti­ge, « si­ger Sus­an­ne Lyngsø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.