HK:

BT - - NYHEDER -

Sam­let løn­pak­ke, Kim Si­mon­sen, for­mand: 2010: 1.356.265,58 2015: 1.444.266,74

Stig­ning: 88.001,16 kr ( 6,5 pct.)

Sam­let løn­pak­ke, Met­te Kind­berg, næst­for­mand: 2010: 1.046.043,52 2015: 1.124.125,73

Stig­ning: 78.082,21 kr. ( 7,5 pct.)

In­klu­siv: Fri bil. Pen­sions­ord­ning på 20,2 pct samt 5 pct. ’ valg­frit ele­ment’, som kan ud­be­ta­les som fe­rie, løn el­ler sæt­tes ind på pen­sio­nen.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.