An­holdt for voldtægt

To dan­ske­re mistænkt for voldtægt mod en dan­se­rin­de på Mall­orca

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ ber­ling­s­ke. dk 10 km GRA­FIK

MALL­ORCA

To dan­ske turi­ster er ble­vet an­holdt af po­li­ti­et i Pal­ma­nova på fe­ri­eø­en Mall­orca. De er mistænkt for at ha­ve be­dø­vet og vold­ta­get en 25- årig nat­klub­dan­se­rin­de.

Det skri­ver den store lo­ka­la­vis Úl­ti­ma Hora.

De to dan­ske­re på hen­holds­vis 26 år og 21 år er mistænkt for at at ha­ve gi­vet of­fe­ret fly­den­de ecst­a­sy og ha­ve for­brudt sig imod nat­klub­dan­se­rin­den i ti­me­vis på et ho­tel­væ­rel­se nat­ten til lør­dag, mens hun var be­dø­vet.

Of­fe­ret kan ik­ke hu­ske, hvad der

Den

er sket, men har for­talt po­li­ti­et, at hun våg­ne­de op på et ho­tel­væ­rel­se nøgen, mens de to dan­ske­re sta­dig var i færd med at vold­ta­ge hen­de.

Flyg­te­de fra væ­rel­set

Pal­ma

Pal­ma­nova Det lyk­ke­des hen­de at flyg­te fra væ­rel­set og fin­de hjem. Hun var fortum­let og føl­te det som om, hun hav­de tøm­mer­mænd, selv­om hun ik­ke hav­de druk­ket al­ko­hol af­te­nen før. De to dan­ske­re har over­for po­li­ti­et be­kræf­tet, at de dyr­ke­de sex med nat­klub­dan­se­rin­den, som ar­bej­der på en bar i nær­he­den af de­res ho­tel. Men de si­ger, at kvin­den gik med til sex af egen fri vil­je og næg­ter sig der­for skyl­di­ge i at ha­ve vold­ta­get hen­de. Po­li­ti­et i Cal­vià er i gang med at ef­ter­for­ske sa­gen.

an­gi­ve­li­ge voldt­tægt skal ha­ve fun­det sted i Pal­ma­nova, der er en af man­ge fe­ri­e­by­er på Mall­orca. Fo­to: Iris/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.