Den sid­ste ken­dis­støt­te: Whoo­pie drop­per Cosby

BT - - NYHEDER - AUF WIE­DER­SE­HEN Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

I lang tid var den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker, tvvært og film­sku­e­spil­ler Whoo­pie Gold­berg den ene­ste ken­dis, der fort­sat støt­te­de Bill Cosby. Men i sid­ste uge gav og­så Gold­berg op. Whoo­pie Gold­berg, der bl. a. blev kendt for sin rolle i De­mi Mo­o­re- og Pa­tri­ck Swayze- fil­men ’ Ghost’, har hidtil fast­holdt, at Bill Cosby er uskyl­dig, ind­til det mod­sat­te er be­vist.

Men i ly­set af de se­ne­ste be­vi­ser si­ger Whoo­pie Gold­berg nu:

» Det ser skidt ud, Bill. Jeg kan ik­ke læn­ge­re tro på, at du er uskyl­dig. Nu må du selv ta­le ud. «

Det ser skidt ud, Bill Whoo­pie Gold­berg, sku­e­spil­ler og tv- vært

Nu har Bill Cosby mi­stet sin ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de ken­dis­støt­te, sku­e­spil­ler og tv- vært Whoo­pie Gold­berg. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.