STOR­BRI­TAN­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Står det til den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron, kan ame­ri­ka­ner­ne se frem til at få hjælp fra de­res bri­ti­ske ven­ner i kam­pen mod Is­la­misk Stat ( IS) i Sy­ri­en. I øje­blik­ket del­ta­ger bri­ter­ne - li­ge­som Dan­mark - kun i den del af kam­pen mod IS, der fi nder sted i Irak. » Jeg vil ha­ve Stor­bri­tan­ni­en til at gø­re me­re, men jeg vil al­tid væ­re nødt til at ha­ve mit par­la­ment med mig, « si­ger David Ca­meron.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.