3x

BT - - TV -

ØR­KEN­BLOMST Wa­ris Di­rie bli­ver født i en no­ma­de­fa­mi­lie i So­ma­lia. Som tre­årig bli­ver hun om­skå­ret, og som 13- årig fl yg­ter hun fra et ar­ran­ge­ret æg­te­skab. Hun kom­mer til Stor­bri­tan­ni­en, hvor hun bli­ver en ver­dens­be­rømt fo­to­mo­del. THE LA­KE HOU­SE Da læ­gen Ka­te For­ster fl yt­ter fra sit hus, be­gyn­der hun at skri­ve sam­men med hu­sets nye be­bo­er, ar­ki­tek­ten Alex Wy­ler.

Kl. 21.25

Kl. 21.00

Liya Ke­be­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.