BE­RØMT SELV­MORD

BT - - TV / RADIO - I dag for 126 år si­den 1889

- Li­nedan­se­rin­den El­vira Ma­di­gan ( Hed­vig Jen­sen) og den sven­ske ade­li­ge dra­gon­løjt­nant grev Sixten Spar­re be­går selv­mord i en skov på Tåsin­ge. De le­ve­de i skjul sam­men, men da de ik­ke hav­de fle­re pen­ge, og da Sixten Spar­re al­le­re­de var gift, hav­de de ik­ke mu­lig­hed for at kun­ne bli­ve sam­men og valg­te der­for at dø sam­men i ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.