Her var til­sku­er­ne eft er den gu­le trø­je

BT - - SPORTEN -

Arm­strong - 23. juli 2004 På den spek­taku­læ­re bjer­gen­kelt­start på Al­pe d’Hu­ez så fran­ske, ty ske og ita­li­en­ske cy­kel­fans de­res snit til at chi­ka­ne­re de­res ha­de- ob­jekt num­mer ét - Lan­ce Arm­strong. Te­xas- man­den blev spyt­tet på og svi­net til ver­balt af de op­hid­se­de til­sku­e­re. Og Arm­strongs da­væ­ren­de kæ­re­ste, She­ryl Crow, blev langs ru­ten afb il­det i me­get lidt char­me­ren­de po­si­tu­rer. Merckx - 11. juli 1975 Den må­ske stør­ste cy­kel­ryt­ter gen­nem ti­der­ne, Ed­dy Merckx, fi k og­så bag­si­den af den gu­le trø­je at mær­ke, da han ale­ne på vej op ad vulkan- stig­nin­gen Puy de Do­me – iført den gu­le trø­je – plud­se­lig får sendt en knyt­næ­ve i si­den af en til­sku­er. ’ Kan­ni­ba­len’, som Merckx blev kaldt, kør­te trods chok­ket og smer­ten vi­de­re, og han vandt bjer­ge­ta­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.