’’

BT - - SUPER LIGA - Ras­mus Falk

Der er selv­føl­ge­lig in­ter­es­se, det ved jeg godt, og det er der man­ge ste­der fra

» Jeg har ik­ke no­get til­bud fra en an­den dansk klub. Der har væ­ret nog­le hen­ven­del­ser. Der er selv­føl­ge­lig in­ter­es­se, det ved jeg godt, og det er der man­ge ste­der fra. Men det er be­græn­set, hvad der er kon­kret. Det hand­ler om at fi nde det helt rig­ti­ge. Jeg har ik­ke travlt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.