Ba­sket- pi­ge med fart på

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS - EM- ME­DAL­JE­VIN­DER Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Hun blev kendt som ba­sket­ball­pi­gen, der løb. Men nu er An­na Emilie Møl­ler lø­be­ren, som og­så spil­ler ba­sket. Og med sølv og bron­ze ved ju­ni­or- EM i Eskilstu­na pe­ger pi­len for al­vor mod at­le­tik­ken for su­per­ta­len­tet fra Blovstrød Lø­ver­ne.

En uge før sin 18- års fød­sels­dag fulg­te hun lør­da­gens bron­ze på 3.000 me­ter op med sølv på 5.000 me­ter i ti­den 16.07.43. Per­son­lig re­kord med me­re end 20 se­kun­der.

Li­ge­som på 3.000 me­ter vandt ty­ske­ren Ali­na Reh guld. Hun be­sej­re­de det sjæl­land­ske su­per­ta­lent med godt fem se­kun­der.

An­na Emilie Møl­ler fulg­te den plan­lag­te of­fen­si­ve tak­tik og hang på den ty­ske fa­vo­rit så læn­ge som mu­ligt, men 500 me­ter før mål måt­te hun slip­pe.

Dej­lig sølv­me­dal­je

Var hun skuf­fet over lør­da­gens bron­ze, lag­de hun ik­ke skjul på glæden over søl­vet.

» Jeg er me­get glad. Ali­na Reh var en fortjent vin­der, og sølv­me­dalj­en er og­så dej­lig, « lød hen­des kom­men­tar, in­den hun skul­le til do­ping­kon­trol

lt ty­der på, at An­na Emilie Møl­ler frem­over vil sat­se hel­hjer­tet på en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re på lang­di­stan­cen. Hen­des træ­ner er den tid­li­ge­re ma­ra­ton­stjer­ne Ker­sti Jakob­sen.

Ko­los­sal op­mun­tring

I en tak­tisk fi­na­le på 1.500 me­ter blev Jo­sep­hine The­strup nr. 6 i 4.26.09 og Li­ne K. Schultz nr. 11 i 4.30.02.

Ju­ni­or- EM i det sven­ske blev en ko­los­sal op­mun­tring for dansk at­le­tik, som med ni at­le­ter fik syv pla­ce­rin­ger i top ot­te og ero­bre­de to guld­me­dal­jer, en sølv og en bron­ze.

Om lør­da­gen blev det guld til Benja­min Lo­bo Ve­del på 400 me­ter i 46.48 og Jo­nas Kløj­gård i høj­despring med 2,23 me­ter.

In­den ju­ni­or- EM i Eskilstu­na var Dorthe Ras­mus­sens guld på 1.500 me­ter i 1977 den ene­ste dan­ske guld­me­dal­je.

En stolt An­na Emilie Møl­ler med EM- søl­vet på 5.000 me­ter ved ju­ni­or- EM i Eskilstu­na.

Fo­to: Tho­mas Win­de­stam

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.