Vind en fe­rie!

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS - 2. PRÆ­MIE:

Svar rig­tigt på da­gens spørgs­mål og del­tag i kon­kur­ren­cen om fe­de præ­mi­er i lø­bet af som­me­ren. * Det ko­ster kun alm. SMS- takst. Al­le vin­der­ne får di­rek­te besked i uge 31. Kon­kur­ren­cen ud­by­des af BT Pi­le­stræ­de 34 | 1147 København K | 33 75 75 75 | kon­kur­ren­ce@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.