DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS -

KU­BAN KRAS­NO­DAR - URAL RUSLAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 19: 00 KU­BAN VIN­DER KAM­PEN

Pre­mi­e­re­kamp i den bed­ste rus­si­ske ræk­ke, hvor Ku­ban bli­ver gan­ske klar fa­vo­rit. Vær­ter­ne har et par af de helt store - men godt nok al­dren­de - stjer­ner i form af An­drej Ars­havin og Ro­man Pavlyu­chen­ko og er nor­malt et gan­ske for­nuft igt hjem­me­hold. De mø­der et Ural-mand­skab, som dels skal på no­get af en ude­ba­ne­tur med 2.500 ki­lo­me­ter fra Je­ka­te­rin­burg til Kras­no­dar, og som dels frem­står svæk­ke­de eft er sal­get af top­sco­rer Fjo­dor Smo­lov til Kra­no­dar. De tab­te 10 ud af 15 ude­kam­pe i sid­ste sæ­son, så på en ty nd dag kan man for­sø­ge 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.