LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS -

DJUR­GÅR­DEN - ÅTVI­DA­BERG SVE­RI­GE ALLS­VENSKAN, KLOK­KEN 19: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Djur­går­den star­te­de sæ­so­nen me­get må­l­rigt, men er si­den gå­et no­get i stå. Hol­dets se­ne­ste fem kam­pe har al­le haft mak­si­malt to mål i sig, og selv om man her mø­der bund­hol­det, be­hø­ver det ik­ke æn­dre sig. Åtvi­da­berg er ved at få sty r på de­fen­si­ven, og har fak­tisk hen­tet po­int i de to se­ne­ste kam­pe. De kom­mer med næ­sten stats­ga­ran­ti til den­ne kamp med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt, mens de off en­sivt næp­pe har det store at sky­de med, eft er man har solgt den stær­ke an­gri­ber Vi­ctor Sköld til IFK Göte­borg. Her prø­ves et spil på » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.