DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS -

BREI­DABLIK - FYLKIR IR­LAND URVALSDEILD, KLOK­KEN 21: 15 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Over­ra­sken­de be­ta­ling på mak­si­malt to mål i det­te op­gør. Det er to af de mest må­l­fat­ti­ge hold i Island, der tør­ner sam­men her - så­le­des har Brei­dablik grund den­ne sæ­sons suc­ces med et bund­so­lidt for­svar, der blot har luk­ket ot­te mål ind i 11 kam­pe i sæ­so­nen. Fylkir er blandt de mindst mål­sø­gen­de hold i ræk­ken, og selv om det ta­ler imod spil­let, at Fylkir score­de to gan­ge mod top­hol­det FH i sid­ste uge, så er FH og­så et hold med en langt me­re off en­siv spil­lestil end Brei­dablik. Alt an­det li­ge vir­ker det som et fl ot odds på » un­der 2,5 mål « i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.