FAKTA OM KOL

BT - - SUNDHED - Kil­de: Lun­ge. dk

Kro­nisk Ob­struk­tiv Lun­ge­syg­dom ( kol) er en kro­nisk lun­ge­syg­dom, som ty­pisk ram­mer ry­ge­re. Syg­dom­men bli­ver of­te op­da­get, når man er 50- 60 år, men kan ha­ve væ­ret til ste­de i man­ge år. De ty­pi­ske tegn på kol er ån­de­nød ved an­stren­gel­se, hvil­ket skyl­des, at lun­ge­funk­tio­nen er per­ma­nent ned­sat. Det skyl­des, at luft­ve­je­ne bli­ver forsnæv­re­de. I svæ­re til­fæl­de fø­les det som at træk­ke vej­ret gen­nem et su­ge­rør. ca. 430.000 dan­ske­re er ramt af kol, men kun om­kring halv­de­len ved, at de har syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.