Tror du, Met­te Fre­de­rik­sen kan slå Løk­ke af pin­den ved næ­ste valg?

BT - - DEBAT -

DF SKA­BER BLÅT FLER­TAL

Mads Sø­ren­sen På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.19 Selv­føl­ge­lig kan hun slå Lars Løk­ke på sam­me må­de, som Hel­le Thor­ning li­ge har gjort det. Men så læn­ge DF har så man­ge væl­ge­re, vil det sta­dig bli­ve et blåt fl er­tal.

ET SJÆL­DENT TA­LENT

Kaj Møl­d­rup På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.01 Jeg tror be­stemt på Met­te Fre­de­rik­sen, som er et sjæl­dent po­li­tisk ta­lent. Hun kan slå Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som selv er skyld i, at han har mi­stet al po­li­tisk tro­vær­dig­hed.

DE RIG­TI­GE RØD­DER

Jan Ham­mers­høy På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.12 Ja, stem­mer ik­ke so­ci­al­de­mo­kra­tisk, men Met­te Fre­de­rik­sen frem­træ­der se­ri­øs og som en ægte so­ci­al­de­mo­krat med de rig­ti­ge rød­der. Og så tør hun ta­ge an­svar. Lars Løk­ke er ble­vet for blak­ket, han kan ik­ke gen­vin­de tro­vær­dig­he­den.

FOL­KET HU­SKER

Pal­le Voss På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.55 Jeg tror, det bli­ver svært i øje­blik­ket. Hun er dyg­tig, og hun er ut­ro­lig kvik, vi­den­de og vel­for­mu­le­ret. Men hun har desvær­re trå­dt me­get på de ar­bejds­lø­se, da hun var be­skæft igel­se­mi­ni­ster, og det før­ste, hun gør som le­der for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er at støt­te blå blok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.