Dansk Sy­geple­je­råd:

BT - - NYHEDER -

Sam­let løn­pak­ke, Gre­te Chri­sten­sen, for­mand 2010: 1.491.432,69 (+ ho­norar for be­sty­rel­ses­po­ster, be­løb uop­lyst) 2015: 1.355.804,90

Stig­ning: Ik­ke ud­reg­net Sam­let løn­pak­ke, An­ni Pil­gaard, 1. næst­for­mand, 2010: 838.802,80 (+ ho­norar for be­sty­rel­ses­po­ster, be­løb uop­lyst) 2015: 1.054.514,89

Stig­ning: Ik­ke ud­reg­net Sam­let løn­pak­ke, Dor­te Ste­en­berg, 2. næst­for­mand 2010: 838.802,80 (+ ho­norar for be­sty­rel­ses­po­ster, be­løb uop­lyst) 2015: 1.054.514,89

Stig­ning: Ik­ke ud­reg­net No­te: Dansk Sy­geple­je­råd kø­rer med to for­skel­li­ge ord­nin­ger i pe­ri­o­den, hvor be­sty­rel­ses­ho­nora­rer i en del af pe­ri­o­den til­faldt for­mand og næst­for­mand. Der­for er det mis­vi­sen­de at sam­men­lig­ne stig­nin­ger­ne fra 2010 til 2015. Fra 2011 til­fal­der be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne frem­over DSR, det sam­me gæl­der for­man­den fra 2013. DSR kan ik­ke op­ly­se ho­nora­ret i de fo­re­gå­en­de år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.