FOA:

BT - - NYHEDER -

Sam­let løn­pak­ke, Den­nis Kri­sten­sen, for­mand: 2010: 1.080.280,41 2015: 1.103.497,92

Stig­ning: 23.217,51 ( 2,1 pct.) Sam­let løn­pak­ke, Mo­na Stri­ib, næst­for­mand: 2010: 853.486,61 2015: 869.718,48

Stig­ning: 16.231,87 ( 1,9 pct.) In­klu­siv: Mul­ti­me­di­er ( fri te­le­fon), ulyk­kes- og sund­heds­for­sik­ring samt sær­ligt fe­ri­e­til­læg. Pen­sions­ord­ning på 12,79 pct.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.