SÅ­DAN HAR VI GJORT

BT - - NYHEDER -

- BT har bedt fag­for­bun­de­ne op­ly­se, hvor­dan løn­ud­vik­lin­gen har væ­ret for for­mæn­de­ne og næst­for­mæn­de­ne fra 2010 til 2015. - Der er ta­le om de sam­le­de : løn­pak­ker, dvs. løn inkl. pen­sion og til­læg og an­det ( fri bil og fri te­le­fon), der til­fal­der for­mæn­de­ne og næst­for­mæn­de­ne. - Ho­nora­rer for be­sty­rel­ses­po­ster til­fal­der for­bun­de­ne, med­min­dre an­det er op­lyst. - For­bun­de­ne har haft ud­reg­nin­ger­ne til gen­nem­syn og mu­lig­hed for at kom­men­te­re tal­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.