TER­ROR

BT - - NYHEDER -

Ter­r­or­an­gre­bet ske­te på på Ama­ra Cul­tu­ral Cen­tre i Suruc. Suruc er en lil­le kur­disk fl er­tal by kun 15 mi­nut­ters kør­sel fra græn­sen til Ko­ba­ne. Kur­di­ske ak­ti­vi­ster i Suruc spil­le­de en af­gø­ren­de rolle un­der be­lej­rin­gen af Ko­ba­ne, hvor de send­te mad og me­di­cin til de kur­di­ske kri­ge­re. Da an­gre­bet fandt sted var 300 un­ge ak­ti­vi­ster sam­let. De vil­le kryd­se græn­sen til Ko­ba­ne at hjæl­pe med at genop­byg­ge by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.