Er ato­maft alen med Iran blot et knæfald?

BT - - DEBAT -

I sid­ste uge blev Iran og FN’s Sik­ker­heds­råd eni­ge om en aft ale, der skal be­græn­se Irans atom­pro­gram mod til gen­gæld at op­hæ­ve de øko­no­mi­ske sank­tio­ner. Mens USA’s præ­si­dent og den dan­ske re­ge­ring jub­ler, skor­ter det ik­ke på kri­tik her­hjem­me og i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.