Der er sta­dig lang vej til Iran

BT - - DEBAT -

Eft er man­ge års kon­fl ikt (...) har seks lan­de med USA i spid­sen ind­gå­et en aft ale med Iran om Irans atom­pro­gram. (...) Det er van­ske­ligt at af­si­ge en en­de­lig dom over aft alen. Hvis den vir­ker – og det er et stort hvis – så er det na­tur­lig­vis glæ­de­ligt, at man på fre­de­lig vis har skub­bet Irans mu­lig­hed for at er­hver­ve atom­vå­ben et godt styk­ke ud i frem­ti­den.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.