Hand­ling el­ler hold­ning

BT - - DEBAT -

I ud­læn­din­ge­de­bat­ten bli­ver der sagt man­ge hår­de ord om frem­me­dangst og dansk luk­ket­hed. Men vi kan godt væ­re os selv be­kendt. Ven­stre- re­ge­rin­gen vil bl. a. gø­re Dan­mark min­dre at­trak­tivt som asyl­land. Ik­ke for at stæn­ge lan­det med lås og slå, men for at for­bed­re den ud­læn­din­gepo­li­tik, som på lange stræk er slå­et fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.