Så­dan fin­der myg­ge­ne dig

BT - - NYHEDER - Myg går ef­ter udån­ding­s­luft, stær­ke far­ver og var­meud­strå­ling Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Ly­set er sluk­ket, vin­du­et ud til som­mer­nat­ten er åbent, og man lig­ger i mør­ket og sover. Og al­li­ge­vel våg­ner man med et myg­ge­stik på ar­men.

Det vir­ker umu­ligt at gem­me sig for som­me­rens pla­ge­ån­der, og nu har ny forsk­ning vist, at det er det prak­tisk ta­get og­så. Myg kan nem­lig bå­de lug­te, se og mær­ke sig frem til sit byt­te. Det skri­ver BBC News.

Et for­sker­hold fra Ca­li­for­nia In­sti­tu­te of Te­ch­no­lol­gy har fun­det ud af, at myg kan lug­te CO2 i vo­res ån­de på helt op til 50 me­ters af­stand.

Når myg­gen kom­mer tæt­te­re på, sæt­ter den kurs mod f. eks. en T- shirt med stær­ke far­ver. Myg­gens sid­ste kneb er at fø­le vo­res kro­p­s­var­me på en me­ters af­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.