Vi op­le­ver en me­get stor ef­ter­spørgsel, og vi kan mær­ke, at der bli­ver fle­re men­ne­sker, som får det svært

BT - - NYHEDER -

Kir­sten Lund Lar­sen, na­tio­nal chef i Red Bar­net, for­tæl­ler, at or­ga­ni­sa­tio­nen på fem år har øget an­tal­let af lej­re fra fem til nu 30 lej­re

Ar­kiv­fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.