EU vil vi­de me­re om de fly­rej­sen­de

BT - - NYHEDER - REJ­SE­LIV. DK

EU- Par­la­men­tet har god­kendt ny lov­giv­ning om, at fly­sel­ska­ber skal gi­ve fle­re da­ta til myn­dig­he­der­ne. Æn­drin­gen kom­mer bl. a. for at af­slø­re ek­stre­mi­ster, der rej­ser ud for at kæm­pe for Is­la­misk Stat. Blandt de in­for­ma­tio­ner, fly­sel­ska­ber frem­over skal vi­de­re­gi­ve, er sæ­de på fly­et, kon­tak­top­lys­nin­ger, rej­se­de­tal­jer og hvor­dan man be­tal­te for bil­let­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.