Fi­re ef­ter­ly­ses ef­ter voldtægt

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til søn­dag blev en 16- årig pi­ge vold­ta­get på Vor­bas­se Mar­ked. Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser nu fi­re mænd, skri­ver jv. dk. Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser fi­re mænd, der be­skri­ves som væ­ren­de mel­lem 30 og 40 år. De tal­te al­le med jysk di­a­lekt og var dan­ske af ud­se­en­de. Hvis man har set el­ler hørt no­get, be­des man kon­tak­te lo­kal­po­li­ti­et i Bil­lund på te­le­fon 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.