Ken­dis­ser ka­ster sig over græ­ske øer

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske mul­ti- mil­li­ar­dær War­ren Buff et har købt den 1,5 kva­drat­ki­lo­me­ter store græ­ske ø Agios Tho­mas for ca. 110 mio. kr. War­ren Buff et tror på, at der er mu­lig­he­der i Græken­land i øje­blik­ket, hvis man er vil­lig til at in­ve­ste­re. Tid­li­ge­re har Jo­hn­ny Depp købt øen Stron­gy­lo, for om­kring 31 mio. kr. og Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie har vist in­ter­es­se for den græ­ske ø Gaia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.