CU­BA

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang i me­re end 50 år kan man nu fi nde en ame­ri­kansk am­bas­sa­de i Ha­va­na i Cu­ba og en cu­bansk am­bas­sa­de i Was­hin­g­ton i USA. De to lan­de nor­ma­li­se­rer de­res diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser, der blev lagt på køl et par år eft er den kom­mu­ni­sti­ske re­vo­lu­tion i Cu­ba i 1959. I de­cem­ber sid­ste år blev Cu­bas præ­si­dent Raul Ca­stro og USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma eni­ge om at gen­ska­be de to lan­des diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser. USA vil dog op­ret­hol­de han­dels­blo­ka­den mod Cu­ba. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.