YE­MEN

BT - - NYHEDER - BNB

Fem per­so­ner blev i går dræbt, da en bil­bom­be eks­plo­de­re­de nær Mo­e­ed­moskéen i Ye­mens ho­ved­stad, Sa­naa. En ye­me­ni­tisk gren af Is­la­misk Stat har på­ta­get sig an­sva­ret for bil­bom­ben. Moskéen bru­ges iføl­ge Reu­ters af fl ere le­den­de med­lem­mer af Hout­hi- op­rørs­grup­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.