LI­BE­RIA

BT - - NYHEDER - BNB

Der var bå­de klapsal­ver og ju­bel, da de sid­ste fi re per­so­ner med ebo­la i går­blev ud­skre­vet fra en kli­nik i Li­be­ri­as ho­ved­stad, Mon­rovia. Det be­ty der, at der ik­ke er fl ere ebo­la­til­fæl­de i det ve­stafri­kan­ske land. De fi re per­so­ner, der al­le er mænd, fi k kon­sta­te­ret syg­dom­men tilbage i ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.