Sur­fer over­le­ve­de haj- an­greb

BT - - NYHEDER -

Fle­re hund­re­de til­sku­e­re blev vid­ner til van­vit­tig dra­ma­tik, da den pro­fes­sio­nel­le sur­fer Mick Fan­ning un­der et fi­na­le­he­at i Wor­ld Surf League blev an­gre­bet af en haj.

Kon­kur­ren­cen, som blev ar­ran­ge­ret i Sydafrika søn­dag, blev sendt di­rek­te på tv. Se­er­ne kun­ne der­med se en ha­j­fin­ne kom­me op fra dy­bet og gå til an­geb på den 34- åri­ge sur­fer. Der var hur­tigt fle­re folk ude at red­de den pro­fes­sio­nel­le sur­fer ud af den fa­re­tru­en­de si­tu­a­tion, og den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster slap fra epi­so­den uden en skram­me.

Fo­to: AFP

Sur­fe­ren ven­te­de på en bøl­ge, da haj­en an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.