MA­LI

BT - - NYHEDER -

He­le by­en Tim­buk­tu, der lig­ger i det nord­li­ge Ma­li, er på Unescos li­ste over ver­dens­arv. Der­for var det uvur­der­li­ge gra­ve, som fun­da­men­ta­li­sti­ske is­la­mi­ster hær­ge­de og øde­lag­de i 2012. Men nu er de 14 grav­temp­ler ble­vet genop­byg­get, skri­ver BBC News. Lo­ka­le sten­hug­ge­re har op­ført de smadre­de mau­so­le­er ved hjælp af de op­rin­de­li­ge byg­ge­me­to­der, og ar­bej­det blev hyl­det af ge­ne­ral­di­rek­tør for Unesco, Iri­na Boko­va. Hun til­lag­de genop­fø­rel­sen en stærk sig­nal­vær­di: ’ Je­res ar­bej­de er be­vis på to­le­ran­ce, di­a­log og fred. Det er et svar til al­le ek­stre­mi­ster, hvis ek­ko kan hø­res langt ud over Ma­lis græn­ser’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.