Mu­sik­film på sengekanten

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Reg­ner det? Og træn­ger du til va­ri­a­tion fra bø­ger, avi­ser, bla­de, film, strea­m­ing, spil og an­det? Er den sid­ste kon­cert el­ler festi­val ved at væ­re læn­ge si­den - el­ler træn­ger du til op­varm­ning til Smuk­fest el­ler an­dre festi­va­ler og kon­cer­ter? Så kan en mu­sik­film på et strea­m­ing­s­i­te væ­re en mu­lig­hed – uden at du be­hø­ver at rej­se dig fra so­fa­en el­ler sen­gen.

Der er man­ge at væl­ge imel­lem. BT an­mel­der her seks ri­me­lig nye til­bud på Net­flix og Blo­ck­bu­ster.

PR- fo­to

Den he­le tre ti­mer lange do­ku­men­tar om The Eag­les er næ­sten brutalt ær­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.