Der kup­pe­de sin kap­ta­jn

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS -

Jan Ul­l­rich – 1997 Da Bjar­ne Ri­is vandt Tour de Fran­ce i 1996, var det ik­ke mindst tak­ket væ­re en ung øst­ty sk løjt­nant ved navn Jan Ul­l­rich. Ty­ske­ren var fak­tisk så stærk, at Ri­is til ti­der hav­de svært ved at sid­de på hjul. Året eft er var Ri­is sta­dig Tele­kom- kap­ta­jn, men un­der­vejs i lø­bet blev der fo­re­ta­get et tronskift e. Ul­l­ri­ck tog Tour- sej­ren – mens Ri­is blev re­du­ce­ret til hjæl­pe­ryt­ter. Chris Froo­me – 2013 Den nu­væ­ren­de stor­fa­vo­rit til årets Tour- sejr, Chris Froo­me, var i 2012 man­den bag Brad­ley Wig­gins Tour­sejr. Som en uop­s­li­de­lig løjt­nant af­vær­ge­de den ke­nya- fød­te bri­te al­le kon­kur­ren­ter­nes an­greb på Wig­gins’ gu­le trø­je. Året eft er vend­te Froo­me tilbage til Frankrig som Sky- kap­ta­jn og vandt Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.