Jysk po­int- de­ling i fl ot kamp

BT - - SUPER LIGA -

AABS UN­GE midt­ba­ne­de­butant Oli­ver Abild­gaard blev bå­de skurk og helt, da det nord­jy­ske hold mandag aft en spil­le­de 1- 1 mod Es­b­jerg fB.

Den 19- åri­ge Abild­gaard ind­t­og først skur­kerol­len, da han fæl­de­de Es­b­jergs Cas­per Ni­el­sen i AaBs felt. Mick van Bu­ren om­sat­te sten­stik­kert straff es­par­ket til at brin­ge ve­stjy­der­ne i front.

Fø­rin­gen holdt til et mi­nut in­de i an­den halv­leg, hvor Oli­ver Abild­gaard dog red­de­de ka­stanjer­ne ud af il­den, da han eft er et hjør­ne­s­park he­a­de­de ud­lig­nin­gen i net­tet.

Beg­ge hold gik til stå­let i de to klub­bers før­ste Su­per­liga- kamp, som bar præg af man­ge hår­de ta­ck­lin­ger. Det var dog ik­ke kun ta­ck­lin­ger, der var man­ge af. Beg­ge hold hav­de mu­lig­he­der for at sco­re fl ere mål. Spe­ci­elt de­butan­ten Ni­cki Bil­le var en nøg­le­fi gur i Es­b­jergs an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.