- ER HU­SET SÅ

Kom­men­ta­rer om guld og stor­heds­v­an­vid tvang sig igen frem i me­di­er­ne BT kig­ger på, om AGF nu og­så er så gal igen

BT - - SUPER LIGA - RE­A­LI­TET­STJEK Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Aar­hus Gym­na­stik Fore­ning, i fol­kemun­de AGF, el­ler ba­re ’ Dan­marks ga­le­hus’. Et bil­le­de, der igen og igen bli­ver skabt af fans, me­di­er, træ­ne­re og spil­le­re, så snart klub­ben sma­ger sej­re­ns sød­me. Men er det et re­a­li­stisk og fair bil­le­de?

13.000 jub­len­de AGF- til­hæn­ge­re var søn­dag ful­de af for­vent­ning trop­pet tal­rigt op på Ce­res Park. Her kun­ne de stors­mi­len­de se de­res ’ hel­te fra by­en’ hjem­fø­rer den før­ste Su­per­liga- sejr hjem­me på at­le­tik­ba­nen si­den 3. novem­ber 2013. Og så end­da mod ær­ke­ri­va­ler­ne fra Brøndby.

Eft er den dra­ma­ti­ske sejr fl ød de so­ci­a­le me­di­er over med be­ske­der om guld, Champions League og stor­heds­v­an­vid - bå­de fra eg­ne fans, an­dre fans, og sær­ligt me­di­er­ne - i den klub, der de se­ne­ste 19 år højst er slut­tet som num­mer fem i den bed­ste dan­ske fod­bol­dræk­ke.

BT har talt med tre dan­ske­re, der har hver sin til­knyt­ning til AGF, om, hvor­for det­te AGF- syn­drom igen og igen tvin­ger sig frem som en dræ­ben­de virus. Ma­te Vatsadze blev den helt store helt, da AGF vend­te tilbage til Su­per­liga­en med en sejr over Brøndby søn­dag, og straks be­gynd­te kom­men­ta­rer om guld og stor­heds­v­an­vid at duk­ke op i me­di­er­ne. Men er det AGF, den er gal med? BT har spurgt tre men­ne­sker med ind­gå­en­de kend­skab til Aar­hus- klub­ben.

Fo­to: Hen­ning Bagger, Axel Shütt

TIRS­DAG 21. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.