Kevin min­des Bi­an­chi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MIN­DE­ORD Pe­ter Ny­gaard pny@ sporten. dk

Kevin Magnus­sen kan ik­ke væ­re til ste­de, når hans tid­li­ge­re For­mel 1- kol­le­ga Ju­les Bi­an­chi tirs­dag klok­ken 10.00 bi­sæt­tes i hjem­by­en Ni­ce, eft er den 25- åri­ge fransk­mand fre­dag dø­de af de kvæ­stel­ser han på­drog sig i Ja­pans Grand Prix i sep­tem­ber sid­ste år.

» Men Kevin har sendt en fl ot krans med en per­son­lig hil- sen, « for­tæl­ler en tals­mand for McLaren- tea­met til bt. dk.

Per­son­ligt ci­tat

Kevin Magnus­sen skrev få ti­mer eft er Bi­an­chis død på sin Twit­ter- pro­fi l: ’ Hvil i fred, Ju­les. Et stort ta­lent og et stort tab for mo­tor­spor­ten. Mi­ne tan­ker går til hans fa­mi­lie og ven­ner’.

Magnus­sen, der i we­e­ken­den end­nu en gang er re­ser­ve­kø­rer for McLaren- tea­met, når Un­garns Grand Prix kø­res på Hungaroring, gen­gav mandag et ci­tat fra Bi­an­chi på sin Twit­ter- pro­fi l:

» Jeg vil gø­re alt for at bli­ve ver­dens­me­ster. Hvis det ik­ke lyk­kes, er der ik­ke no­get, jeg for­try­der. «

Al­le­re­de ugen eft er Bi­an­chis ulyk­ke på Suzuka- ba­nen stil­le­de Kevin Magnus­sen og re­sten af fel­tet op i Ruslands Grand Prix med tek­sten » Tous Avec Ju­les – 17 « ( » Vi er al­le med Ju­les – 17) på de­res styrt­hjel­me.

Det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund FIA med­del­te mandag, at Bi­an­chis per­son­li­ge start­num­mer 17 ik­ke læn­ge­re vil bli­ve be­nyt­tet i For­mel 1.

Der var mas­ser af kær­lig­hed i luf­ten, ef­ter Zach Jo­hn­son vandt Bri­tish Open.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.