DEN SIK­RE

LIN­COLN RED IMPS - MIDTJYLLAND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 20: 00 BEG­GE HOLD SCO­RER IK­KE I KAM­PEN

Det vir­ker som et helt skævt odds på, at beg­ge hold ik­ke sco­rer i den­ne kamp. Ef­ter blot 1- 0 i Her­ning, er FCM nødt til at ta­ge den­ne kamp me­get se­ri­øst, så man må næ­sten gå ud fra, at de kom­mer i stær­ke­ste op­stil­ling. Gør de det, så er det me­get svært at se, hvor­dan ama­tør­hol­det fra Gi­bral­tar skal få sco­ret - de bød på flot mod­stand i den før­ste kamp, men var kun ved et en­kelt til­fæl­de tæt på at sco­re. På grund af den smal­le fø­ring, er FCM nødt til at spil­le med lidt stør­re på­pas­se­lig­hed end nor­malt, så frem­ra­gen­de be­ta­ling på, at beg­ge hold ik­ke sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.