DEN FAVORABLE

MAC­CA­BI TEL AVIV - HI­BER­NI­ANS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 20: 00 HI­BER­NI­ANS TA­BER MED MAK­SI­MALT TO MÅL

De is­ra­el­ske hold har ik­ke le­ve­ret på no­get im­po­ne­ren­de ni­veau i den­ne sæ­son, og selv om mal­te­si­ske Hi­ber­ni­ans hø­jest over­ra­sken­de vandt den før­ste kamp, så var der fak­tisk ta­le om en gan­ske li­ge kamp, hvor Mal­ta- me­stre­nes sejr som så­dan ik­ke var ufortjent. Der­for gi­ver det in­gen me­ning, at de er så un­der­tip­pe­de i re­tur­kam­pen. Selv­føl­ge­lig er Mac­ca­bi pæ­ne fa­vo­rit­ter, men is­ra­e­ler­ne er vi­de­re med 1- 0 el­ler en sejr på to mål, som vi og­så vin­der på, og eft er ud­gangs­punk­tet i før­ste kamp må man gå ud fra, at mal­te­ser­ne vil kæm­pe he­le vej­en.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet ( asi­an + 2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.