LANGSKUDDET

EL­FSBORG - RANDERS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 17: 55 FØR­STE HALV­LEG EN­DER 0- 0

Ef­ter 0- 0 i den før­ste kamp, er alt fort­sat åbent i det­te re­tur­mø­de, og det vil over­ra­ske me­get, hvis det star­ter spe­ci­elt chan­ce­rigt ud. Randers står godt på ba­nen og gav me­get få chan­cer væk i den før­ste kamp, men hav­de pro­ble­mer off en­sivt - som næp­pe bli­ver bed­re af, at Mi­ka­el Is­hak, Vik­tor Lund­berg og Kas­per Fi­sker al­le er ude til det­te op­gør. Randers har før be­vist, at de sag­tens kan spil­le på kunst­græs - en af sid­ste sæ­sons bed­ste kam­pe spil­le­de de på Farum Park - så her er lagt i ov­nen til en kamp, hvor der næp­pe bli­ver sco­ret i før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.