’ The Ot­her One: The Long Stran­ge Trip of Bob Weir’

BT - - KULTUR - Se den på Net­Flix.

Do­ku­men­tar

HVAD?: Hi­sto­ri­en om The Gra­te­ful De­ad for­talt gen­nem gu­i­ta­ri­sten Bob Weir, der var med til at dan­ne det sag­noms­pund­ne sy­re­band.

HVOR­DAN?: Et smart greb at for­tæl­le med Bob Weir som den cen­tra­le fi gur. Front­mand Jer­ry Garcia er død, og en fi lm om hans hi­sto­rie vil­le bli­ve an­den­hånds­ud­sagn. Weir er en skarp mand, der ef­ter man­ge, man­ge år med sex, drugs og ro­ck’n’roll er endt med kar­ma og zen – godt hjul­pet af den be­ty de­ligt yn­gre ko­ne.

Han og an­dre for­tæl­ler usen­ti­men­talt og uden om­s­vøb om ban­det og Garci­as derou­te. Fil­men skøjter for hur­tigt henover det sær­præ­ge­de de­ad­he­ad-fæ­no­men - alt­så fans, der har de­di­ke­ret de­res liv liv til stoff er og Gra­te­ful De­ad. Og Weir står for ui­mod­sagt i det sam­le­de bil­le­de.

The Gra­te­ful De­ad, da al­ting sta­dig var me­get lang­hå­ret.

PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.