Det lig­ner et par­løb om nedryk­nin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste run­de i Su­per­liga­en er vel over­stå­et - hvis vi ser bort fra den ud­sat­te kamp imel­lem FC København og Randers - og al­le­re­de nu er der ryk­ket be­ty - de­ligt i od­dse­ne.

Mest be­mær­kel­ses­vær­digt er det, at book­ma­ker­ne hav­de for­ud­set en tæt kamp imel­lem fi re hold i spil­let om nedryk­ning - men al­le­re­de eft er før­ste run­de er det felt skå­ret ned til to mand­ska­ber.

Selv om det var for­ven­te­ligt, at Vi­borg tab­te ude til FC Midtjylland, er de al­li­ge­vel fal­det til 2,90 fra de op­rin­de­li­ge 3,50 - og ene­ste hold i nær­he­den af dem od­ds­mæs­sigt er Ho­bro, som fi k et or­dent­lig hug nedad fra 4,25 til 3,25 eft er lus­sin­gen i Oden­se.

Od­dset på FCN- nedryk­ning blev hal­ve­ret fra 22 til 11, mens bå­de AGF og Sønderjyske eft er fl ot­te pre­mi­e­re­præ­sta­tio­ner nu vur­de­res som me­get us­and­syn­li­ge nedryk­ke­re, når regn­ska­bet gø­res op til maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.