SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

46- åri­ge Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen tjen­te en for­mue på at sæl­ge smyk­ker i sit fir­ma Ka­si Group. I 2005 fik han ene­ret på at sæl­ge Pan­dora- smyk­ker. Han har væ­ret ho­ved­sponsor i Brøndby IF og AG København ind­til hånd­bold­klub­bens kon­kurs i 2012. Sam­me år modt­og Ka­si- Jes­per et skat­te­krav på 400- 600 mio. kr. for bla. ulov­li­ge skat­te­fradrag af sponsora­ter­ne. Skat er­kend­te i 2013, at de først pran­ge­de om hans skat­te­an­sæt­tel­se og si­den tru­e­de ham i for­sø­get på at op­nå et for­lig. Skats di­rek­tør send­te Ka­si- Jes­per en re­gu­lær und­skyld­ning, men Skat æn­dre­de ik­ke på sit krav. Han ven­ter nu på tred­je år på at få be­hand­let sa­gen i Skat­te­an­ke­næv­net. Ka­si- Jes­per har nu op­ret­tet et tysk re­gi­stre­ret smyk­ke­fir­ma kal­det End­less Jewel­le­ry.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.