CAR­STEN FI­S­CHER

BT - - NYHEDER -

An­sat på Dan­marks Ra­dio i 1963, hvor han blandt an­det ar­bej­de­de på DR Sporten og DR Aar­hus. Stod bag en ræk­ke pro­gram­mer om Sore­bælts­bro­en og Øre­sunds­bro­en. I alt blev det til me­re end 100 pro­gram­mer. Dø­de søn­dag 19. juli 2015 ef­ter at ha­ve væ­ret al­vor­ligt syg af kræft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.