AF­DE­LING Q- BØ­GER­NE

BT - - NYHEDER -

Navn: Jus­si Ad­ler- Ol­sen Født: 2. au­gust 1950 Pri­vat: Bor i Al­le­rød nord for København med sin ko­ne, Han­ne Ad­ler- Ol­sen. Er­hverv: Drev tegneserie- an­tik­va­ri­a­tet Pe­gasus, mens han læ­ste 1981 - 1983 or­ga­ni­sa­tor i den dan­ske ko­or­di­na­tions­grup­pe i Freds­be­væ­gel­sen 1984: Ud­gi­ver bo­gen ‘ Grou­cho og Co’s Grove­ste’ 1985: Ud­gi­ver Dan­marks før­ste teg­ne­se­ri­elek­si­kon, Ko­mi­k­lex 1990: 1993: Adm. di­rek­tør i Se­mic In­ter­pres­se A/ S 1993: 1995: For­lags­chef for uge­bla­det ‘ TV- Gu­i­den’. 1997: De­bu­te­rer skøn­lit­terært med ‘ Al­fa­bet­hu­set’ 2007: Ud­gi­ver ‘ Kvin­den i bu­ret’, den før­ste bog i Af­de­ling Q- se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.