Narko­hund fandt 10 mio. smug­ler­s­mø­ger

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STORFANGST

Der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis hund­en La­na har få­et et par ek­stra store og saft ige kød­ben de se­ne­ste da­ge.

Skats narko­hund, der i øv­rigt er ved at vi­de­reud­dan­ne sig til to­baks­hund, spil­le­de nem­lig en ho­ved­rol­le, da der for­le­den blev fun­det knap 10 mil­li­o­ner smug­ler­s­mø­ger på Aar­hus Havn. Det op­ly­ser Skat i en pres­se­med­del­el­se.

Der var bid

En 40 fod lang con­tai­ner skul­le iføl­ge pa­pi­rer­ne in­de­hol­de t- shir­ts, men oplys­nin­ger­ne fra ud­lan­det væk­ke­de Skats mi­stan­ke, og i tors­dags un­der­søg­te man sa­gen. Hund­en La­na blev til­kaldt for at snu­se til den mistæn­ke­li­ge con­tai­ner, og straks var der bid.

» Hund­en re­a­ge­re­de med det sam­me på con­tai­ne­ren. Der­for blev con­tai­ne­ren åb­net, og i ste­det for ts­hir­ts fandt vi me­re præ­cist 9.999.000 ci­ga­ret­ter, « si­ger Lo­ne Byg, funk­tions­le­der i Skat, i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.