Få kvin­der sol­ba­der top­lø­se

BT - - NYHEDER -

På de dan­ske stran­de er sol­ba­den­de kvin­der med ba­re bryster eft er­hån­den et sjæl­dent syn. Det skri­ver Po­li­ti­ken. Kun 4 pro­cent af dan­ske kvin­der ba­der top­lø­se al­tid el­ler for det me­ste, mens 85 pro­cent gør det al­drig el­ler sjæl­dent, vi­ser en må­ling, som Me­ga­fon har fo­re­ta­get for Po­li­ti­ken og TV2. Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at det er de un­ge kvin­der, der er de mest blu­fær­di­ge. Tre ud af fem kvin­der mel­lem 18 og 39 år har al­drig vist sig top­lø­se på en strand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.